OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNO - MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,

SPORTU I REKREACJI W BOLKOWIE

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez, wykonania innych zadań i przedsięwzięć Gminno - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GMINNO - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BOLKOWIE mieszczący się pod adresem: ul. Szpitalna 16, 59‑420 Bolków, tel. (75) 74 13 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w siedzibie ośrodka lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a)    wykonywania zadań statutowych w oparciu o zgodę uczestnika na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b)    wykonania przepisów prawa  i innych prawnych obowiązków, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)    dążenia do zawarcia umów i ich wykonywania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d)    przetwarzania nieodzownego dla realizacji celów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 9 ust.2 lit. f RODO) ,

e)    w celu promocji i marketingu usług oferowanych przez administratora – (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany otrzymywaniem takich informacji, proszę o przesłanie na adres e-mail zgody o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów promocji Administratora oraz oświadczam, że uzyskałem stosowne informacje w tym zakresie zgodnie z RODO”.

2. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach promocji Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e‑mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)  dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;

b)  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

e)  jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres administratora zgodnie z art. 17 RODO;

f)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

 

Nowości na stronie


Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111
Wpisany 20/10/2021, 13:51 przez Joel
weekend
Wpisany 12/10/2021, 15:55 przez flaco
decoupage-zajecia Czy wiesz jak zrobić decoupage ? Odpowiedzią na to pytanie były zajęcia kreatywne DIY. Wykonaliśmy wieszaki zdobione techniką decoupage i...
Wpisany 12/10/2021, 15:52 przez flaco
niebanalny-dzien-dziewczyn Czy wiecie jakie jest dzisiaj święto? To niebanalny Dzień Dziewczyn - 11.10.2021 r. Podczas dzisiejszych zajęć kreatywnych wykonaliśmy dekoder...
Wpisany 12/10/2021, 15:48 przez Joel
herb-bolkowa-i-przedwojenne-dzialania-kulturalne
Wpisany 08/10/2021, 08:25 przez Joel
ix-marsz-na-orientacje-z-zamkiem-w-tle     IX MARSZ NA ORIENTACJĘ "Z ZAMKIEM W TLE" STARE ROCHOWICE  16.10.2021 R. Poniżej regulamin...