KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie  Domu Kultury w Bolkowie  umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.   :

           1)      Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest GMINNO - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI  W BOLKOWIE, mieszczący się pod adresem: ul. Szpitalna 16, 59420 Bolków, tel. (75) 74 13 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach ochrony danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  w siedzibie lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            2)      Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e  RODO  jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie  z przepisami     art. 9a. 1.ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 22 ² Kodeksu Pracy.

             3)      Monitoringiem objęto: wejście główne, parking, schody prowadzące do wejścia głównego, teren minigolfa.

             4)      Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą organa uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym

6)      Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw;      

a. dostępu do danych osobowych

b. prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją,

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

             7)      Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.