Regulamin Inicjatyw lokalnych 2021 w ramach projektu „Kultura Bolków - aktualizacja oprogramowania” Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków.